• Firma Interfluid vznikla v roce 2001 se záměrem působit jako technicko-inženýrská firma v regionu České a Slovenské republiky. V současnosti jsou hlavní aktivity firmy zaměřeny na realizaci projektů a dodávek technologických celků a výrobních strojů a zařízení.
  • Inženýrská firma a Váš obchodní partner pro oblast výzkumu, vývoje, projekce a realizace prototypů strojů a jejich pohonných systémů s vyžitím přenosu energie hydraulickým, pneumatickým nebo elektrickým mechanizmem, s řídicími systémy pro regulaci výstupních parametrů stroje.
  • Společnost INTERFLUID je soukromou nezávislou firmou a Vaším partnerem k řešení nejrůznějších výzkumných a projekčních úloh. Při řešení výzkumných úloh a projektů EUREKA, TECHNOS, TRANSFER, úzce spolupracuje s vědeckými pracovníky VŠB TU Ostrava a to v oblasti modelování a simulací dynamických jevů strojního zařízení s hydraulickým pohonem.
  • Společnost aplikuje vlastní technické a technologické know-how v oblasti konstrukce, projekce, výroby a montáže výrobních strojů a technologických zařízení. Spolupracuje s renomovanými českými a evropskými firmami jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti subdodávek s cílem zajistit optimální řešení pro zákazníka při jeho vysoké provozní spolehlivosti a životnosti.
  • Společnost INTERFLUID zajišťuje v plném rozsahu i servis a opravy těchto zařízení.