• Vědecko-výzkumné projekty tvoří důležitou součást naší činnosti. Do života jsme již uvedli některé unikátní velmi zajímavé projekty ať už sami, nebo ve spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami.
  • Spolupracujeme s uverzitami VŠB-TU Ostrava, Univesita Metz France a Žilinskou Univerzitou. Výzkum a vývoj provádíme také v rámci projektů EU.

 

vsbuniverzita-lorraineuniverzita-zilina