Zkušební zařízení jsou dnes již nepostradatelnou součástí našeho života. Někdy si jako uživatel neuvědomujeme, co všechno je testováno a co všechno je potřebné zkoušet. Naše zkušební zařízení nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. Kdo dnes cokoliv vyrábí, musí mnohokrát dokazovat a věrohodně doložit kvalitu a technické parametry svých výrobků. K tomu zkouší naše zkušební a testovací zařízení.

  • zkušebna hydraulických válců mobilních strojů
  • zkušebna čerpadel a hydromotoru
  • zkušebna čidel opotřebení brzdového obložení
  • zkušebna leteckých hydraulických a palivových komponentů
  • zkušebna hydraulických drapáků

 

Zkušebny