Základní orientace společnosti:

  • vytvořit a zavést systém jakosti dle ČSN EN ISO řady 9000 a dále ho rozvíjet
  • dosáhnou toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem prací v oboru předmětu činnosti společnosti (nákup a prodej komponentů hydraulických zařízení, montáž hydraulických zařízení a výzkum a projekční činnost v oboru hydraulických zařízení), u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti

Angažovanost vedení:

  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování efektivnosti systému jakosti a zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé společnosti
  • vedení společnosti je odpovědné za jakost výrobků a služeb a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systému jakosti

Angažovanost zaměstnanců:

  • zabezpečování jakosti našich služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost

Vztah k zákazníkům:

  • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní, nebo předčí jejich požadavky

Vztah k dodavatelům:

  • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k vlastním zaměstnancům:

  • vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti