Navrhujeme a vyrábíme hydrostatická ložiska vřeten velkých obráběcích strojů a pohonů.

Samozřejmě včetně jejich návrhu a všech potřebných výpočtů.