Mazací systémy velkých energetických uzlů, například turbín v elektrárnách, turbokompresorů apod.

Velikost nádrží do 20 000 litrů. Možnost realizace i v nevýbušném provedení.