Hydraulická nákladní plošina je jednoúčelový zdvihací stroj. Hydraulické zvedací zařízení spolu s montovanou nosnou ocelovou konstrukcí tvoří jeden celek sloužící k účelu zvedání a spouštění dveří.

Umožňuje vedení pro kolejnice dveří, aby bylo zajištěno bezpečné a přesné zavírání i otevírání dveří. Pod nosnou konstrukcí plošiny se nenacházejí žádné přístupné prostory.