Plošina má půdorysné rozměry 4x6 m a je schopná se naklápět do všech směrů pod úhlem max. 45 stupňů. Rychlost je plynule regulovatelná a je možné měření náklonu plošiny a zatížení z tlaku.

Plošina se vysouvá hydraulickým teleskopickým válcem. Válec je umístěn na ocelové konstrukci, která je na kloubovém ložisku. To umožňuje  jeho  naklonění do všech stran. Konstrukce  je  umístěna  pod  plošinou v montážním  otvoru společně  s hydraulickým  agregátem.
Plošina  je  ovládána  z řídícího  bloku,  který  je  umístěn v blízkosti  hydraulického válce. Ten obsahuje proporcionální ventil  pro  řízení  rychlosti a řídící ventily pro řízení směru  plošiny.  Plošina je vybavena inspekčním  poklopem, kterým je možné provádět kontrolu jednotlivých pohonů pod ní.